Redakcja

Zespół redakcyjny

Artur Kołodziejczyk (red. nacz.)
Katarzyna Olszewska
Anna Piórkowska
Magdalena Ostaszewska
Łukasz Wielechowski
Małgorzata Wielechowska

Współpraca

Małgorzata Kalińska
Justyna Wróblewska
Jakub Kiraga
Robert Leszczyński (program tv)
Jacek Wardzyński
Marek Wawrowski

Strona internetowa

iNovelti

Administracja, ogłoszenia, reklama

Joanna Skwarska
Tomasz Majtczak

Wydawca

Płońskie Media Sp. z o.o.

Kolportaż własny

Jan Minkina
Maciej Mączyński
Katarzyna Kołodziejczyk

Druk

Edytor Sp. z o.o., Olsztyn, ul. Tracka 5

Nakład bieżącego numeru

6500 sztuk