Obrady radnych gminy Naruszewo

Sesja o drogach i remontach

Zdjęcie do artykułuPodczas wtorkowej sesji, 30 stycznia, radni gminy Naruszewo zdecydowali o przesunięciu środków w budżecie na zakup kruszywa na drogi gminne oraz przyjęli plany prac komisji gminnych.

Najważniejszym tematem sesji był stan dróg gminnych, który w ostatnim czasie daje się we znaki mieszkańcom. Urząd gminy twierdzi, ze przez pogodę ma związane ręce i nawet jeśli nawiezie się żwir na drogi, to za kilka dni zostaje on wypłukany przez opady deszczu, które w ubiegłym roku były utrapieniem nie tylko rolników, ale jak widać po gminie Naruszewo, również urzędników. Radni byli zgodni, że zakup i nawożenie żwiru nie poprawi jakości dróg i dlatego przystali na propozycję wójt Beaty Pierścińskiej o przesunięciu środków w budżecie na zakup kruszywa i mieszanki na drogi gminne. Radni jednogłośnie zdecydowali o przesunięciu 50 tys. zł na ten cel, bo - jak podkreślali - stan dróg w gminie w ostatnich miesiącach jest fatalny. Nawożenie dróg kruszywem pozwoli również, według pani wójt, na ich dłuższą eksploatację, bo takie rozwiązania sprawdzają się w sąsiedniej gminie Czerwińsk.

- W gminie Czerwińsk drogi gminne wykonane z kruszywa nie wymagają nakładów finansowych przez kilka lat - mówił radny Zenon Szczypiorski. Dodawał, że tu nie ma o czym dyskutować, tylko trzeba przeznaczyć środki na polepszenie stanu dróg, bo problem jest w całej gminie.

Wójt informowała radnych, że docierają do niej różne sygnały o fatalnym stanie dróg, ale prosiła ich o przekazanie mieszkańcom informacji, że jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą, to gmina zrobi wszystko, żeby jak najszybciej uzupełnić ubytki w żwirówkach i wyruszą sprzęty, które wyrównają drogi.

Gmina w najbliższym czasie będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych, dzięki którym będzie można przebudować drogi w Stachowie, Skwarach i Pieścidłach.

- Z końcem grudnia 2017 r. złożyliśmy wniosek do urzędu marszałkowskiego o pozyskanie środków na przebudowę odcinka drogi gminnej w Stachowie. Jest to krótki odcinek (niecałe 400 metrów), ale kwota kosztorysowa na asfaltowanie tej drogi to ponad 272 tys. zł - informowała wójt Pierścińska. - Na asfaltowanie tej drogi liczymy na dofinansowanie około 100 tys. zł, resztę dołożymy ze środków własnych - dodawała. Jak wskazywała, na drogi w Pieścidłach i Skwarach urząd gminy ma już przygotowane mapy do celów projektowych.

Oprócz budowy i naprawy dróg gmina planuje doposażyć i wyremontować świetlicę wiejską w Skarszynie, na którą urząd otrzymał niewielkie dofinansowane, bo tylko 10 tys. zł, ale jak zapewniała radnych wójt, remont świetlicy gmina planuje wykonać własnymi siłami gospodarczymi.

- Do świetlicy w Skarszynie chcemy zakupić stoły, krzesła oraz zastawę na 60 osób - informowała wójt Pierścińska.

Dodawała, że doposażenia doczeka się również świetlica w Naruszewie, gdzie zostanie zakupiona zastawa na 80 osób, telewizor oraz nagłośnienie.

Radni w czasie posiedzeń komisji uzgodnili, że przychylają się do prośby starosty płońskiego i przekażą powiatowi 40 tys. zł, na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Trębki - Strzembowo - Kamienica. Starostwo planuje przebudowę 13 km drogi, z czego ponad 6 km przebiega przez gminę Naruszewo. Jak informowała wójt Pierścińska - w bieżącym roku starostwo zamierza wykonać dokumentację techniczną i ubiegać się  o ośrodki zewnętrzne. Planowane wykonanie inwestycji to 2019 rok.

Łukasz Wielechowski

foto: Łukasz Wielechowski