Miasta wnioski o dofinansowanie

Będzie kasa na obwodnicę?

Płońsk ubiega się o unijne środki na budowę obwodnicy zachodniej - wniosek przeszedł ocenę formalną. Budowa obwodnicy ma być częścią większego projektu. O jakie pieniądze i na co ubiega się jeszcze miasto?

Informacja o inwestycjach, na które miasto ubiega się o dofinansowanie była jednym z punktów środowych obrad (31 stycznia) rady miasta Płońska.

Budowa obwodnicy - od ulicy Płockiej do Młodzieżowej ma być elementem większego projektu, na realizację którego Płońsk ubiega się o unijne dofinansowanie. Wartość całego projektu jest szacowana na ponad 65,3 mln zł, a tym miasto wnioskuje o ponad 52 mln zł.

W ramach tego zadania planowana jest oprócz budowy obwodnicy zachodniej, m.in. budowa ścieżek rowerowych wraz z kładkami nad Płonką (od osiedla Poświętne do obwodnicy zachodniej) oraz w ciągu ulicy 1 Maja; budowa obwodnicy wewnętrznej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Żołnierzy Wyklętych, budowa 3 parkingów (Żołnierzy Wyklętych, Młodzieżowa i Mazowiecka), zakup dwóch miejskich autobusów (spalinowy i elektryczny) oraz budowa przystankowych wiat, zakup rowerowych stojaków. Miejski wniosek przeszedł już ocenę formalną.

Miasto ubiega się również o pieniądze na przebudowę placu 15 Sierpnia i małego rynku przy ul. Pułtuskiej wraz z budową parkingów i przebudową budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 (całość szacowana na ponad 13 mln zł). Urząd złożył wniosek o dofinansowanie renowacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 do funkcji muzeum (ponad 2,5 mln zł).

Kolejny wniosek dotyczy projektu „Wielka sztuka w małym mieście” - chodzi o remont i przebudowę dwóch kamienic: Grunwaldzka 2 i Płocka 2 (wartość 3,4 mln zł, w tym dofinansowanie blisko 2,3 mln zł). Miasto ubiega się również o środki na utworzenie Klubu Seniora + (wartość 134 tys. zł) oraz na projekt dotyczący dodatkowych zajęć w szkołach (2,4 mln zł, w tym większość to dofinansowanie). Obecnie miasto realizuje edukacyjny projekt w szkołach - na dodatkowe zajęcia i wyposażenie pozyskano blisko 1,6 mln zł.

Inne środki

Miasto pozyskało środki - blisko 600 tys. zł rządowej dotacji na zadanie związane ze szkolną infrastrukturą - łącznie inwestycja jest szacowana na ponad 2 mln zł i obejmuje remonty infrastruktury sportowej w SP nr 2, 3 i 4, zakup sprzętu oraz budowę boiska w SP nr 2 oraz budowę placu gier w SP nr 4. Pozyskano również środki na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji w planowanej obwodnicy zachodniej (blisko 3,7 mln zł w tym dofinansowanie 1,4 mln zł) a także na zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na Rutkach (blisko 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie 1,9 mln zł).

Wniosek dotyczący dofinansowania modernizacji energetycznej budynków SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i Przedszkola nr 1 (5,3 mln zł) znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Katarzyna Olszewska