Elżbieta Kuźniewska objęła mandat

Nowa radna w powiecie

Zdjęcie do artykułuNowo zaprzysiężona radna powiatowa Elżbieta Kuźniewska (61 lat) mieszka w Koziebrodach, gm. Raciąż. Jest emerytowaną nauczycielką. Przed odejściem na emeryturę pracowała w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Koziebrodach, gdzie przez 7 lat pełniła funkcję dyrektora.

W ciągu 38 lat pracy zawodowej wykonywała obowiązki nauczyciela matematyki i informatyki. Praca z dziećmi i rodzicami, jak mówi, zawsze stawiała przed nią różne cele i sprawiała dużo radości oraz satysfakcji.

- Celem moich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy w szkole był wszechstronny rozwój dzieci. Zawsze starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz metody pracy z uczniem, a nabyte umiejętności wykorzystywać dla dobra ucznia i podniesienia jakości pracy szkoły - mówi o swojej pracy Elżbieta Kuźniewska. Dodaje, że w związku z tym uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej Kuźniewska otrzymała wiele nagród, dyplomów uznania, m. in. za wkład wniesiony w organizację i upowszechnianie idei Międzynarodowego Konkursu „Kangur matematyczny” i Ligi Zadaniowej.

W tej chwili, oprócz pełnienia mandatu radnej, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Jak podkreśla, nie są jej obce problemy codziennego życia mieszkańców jej miejscowości oraz terenu gminy czy powiatu płońskiego.

- Zawsze pragnęłam brać czynny udział w działaniach dla dobra ojczyzny i jej obywateli. Bardzo chętnie włączałam się w prace mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (do Sejmu, Senatu, samorządowych) jako przewodniczący lub zastępca przewodniczącego czy członek obwodowej komisji wyborczej - mówi Kuźniewska. - Moje doświadczenie nabyte w pracy zawodowej niewątpliwie pomoże mi dobrze wykonywać obowiązki radnej powiatu płońskiego i służyć społeczności - dodaje.

Nowa radna pasjonuje się czytaniem książek pisanych przez życie, oglądaniem i słuchaniem programów publicystycznych i informacyjnych. Lubi też chodzić po górskich szlakach.

Łukasz Wielechowski

foto: Łukasz Wielechowski