Gmina Joniec z nowym budżetem

Cztery wodociągi

Zdjęcie do artykułuRadni gminy Joniec na poziomie 9,8 mln zł po stronie dochodów, a ponad 10,25 mln zł po stronie wydatków uchwalili przyszłoroczny budżet, w środę, 13 grudnia podejmując jednogłośnie stosowną uchwałę.

W kwestii wydatków gminę Joniec najwięcej kosztować będzie oświata, na którą przewiduje wydać ponad 3 mln zł. W tej kwocie mieści się utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych w Jońcu i Królewie. Drugi pod względem wysokości wydatek to administracja publiczna, pod którą kryją się koszty utrzymania urzędu (ponad 2 mln zł) i rady gminy (79 tys. zł). Łącznie w tym dziale zabezpieczona została kwota ponad 2,2 mln zł. Kolejny duży dział to pomoc społeczna, której koszty zaplanowano na poziomie ponad 411 tys. zł, z przeznaczeniem m. in. na zasiłki i świadczenia społeczne (52 tys. zł) oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (ponad 281 tys. zł).
469 tysięcy zł to natomiast koszt gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W dziale transport i łączność zdecydowana większość zaplanowanych wydatków przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie i remont dróg, na co gmina zabezpieczyła 120 tys. zł. Ponad 52 tys. zł zabezpieczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ponad 59 tys. zł na kulturę.

W planach inwestycyjnych gminy na rok 2018 znalazły się budowy odcinków wodociągu: Nowa Wrona - Ludwikowo (20 tys. zł), Stara Wrona - Omięciny - Proboszczewice (100 tys. zł), odcinka w Popielżynie Zawadach (30 tys. zł) i wodociągu we wsi Szumlin (50 tys. zł). W przyszłym roku gmina zamierza wydać 31 tys. zł na dofinansowanie budowy drogi Wrońska - Omięciny - Proboszczewice. Przymierza się także do modernizacji budynków (300 tys. zł): urzędu, Zespołu Szkół w Jońcu i Szkoły Podstawowej w Królewie. Blisko 17 tys. zł zabezpieczyła na budowę i rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu - projekt realizowany przez starostwo. 

Deficyt w wysokości blisko 453 tys. zł gmina ma zamiar pokryć równoważną kwotą pożyczki.

Anna Piórkowska

foto: Anna Piórkowska