Starostwo oczekuje na kandydatów
Do 8 stycznia podmioty mogą zgłaszać wolontariuszy i organizacje pozarządowe do konkursu „Wolontariusz Powiatu Płońskiego roku 2017”. W ten sposób starostwo chce uhonorować tych, którzy bezinteresownie angażują się w działania na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Do tytułu powiatowego wolontariusza roku zgłaszać można zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje pozarządowe działające w różnych dziedzinach życia, czy to w kwestii kultury, sportu, pomocy społecznej, promocji zdrowia, ekologii, turystyki, czy też w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym. Termin składania konkursowych wniosków upływa 8 stycznia, a potrzebne formularze i regulamin konkursu znajduje się na stronie www.powiat-plonski.pl Można je również odebrać osobiście w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji, przy ulicy Płockiej 39, w pokoju 313 (II piętro). (ap)