Rusza program wsparcia dla rodzin

Porozumienie „Za życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku na mocy porozumienia zawartego między starostwem i Ministerstwem Edukacji Narodowej od 1 grudnia realizować będzie program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizacja programu wiąże się z powołaniem na szczeblu samorządu powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, obejmującego wsparciem osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci w wieku 0-7 lat. W ramach programu płońska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzić będzie specjalistyczne zajęcia w zakresie terapii: EEG Biofeedback, psychomotorycznej metodą Procus i Block, funkcji poznawczych metodą Feuersteina, neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, psychologicznej, fizjoterapii, terapii ręki, rehabilitacji.

Program „Za życiem” zapewnia również wsparcie dla rodziców, a realizowany będzie przez kolejnych pięć lat. Informacji na temat programu udzielają pracownicy poradni, m.in. pod numerem telefonu 23 662 29 54.

Anna Piórkowska