Propozycja dla zalegających z czynszem

Długi umorzą!

W czwartek, 26 października rada miasta Płońska uchwaliła program restrukturyzacji zadłużenia najemców należących do miasta mieszkań. Najwięcej mogą skorzystać osoby najbardziej zadłużone.

Wiceprzewodnicząca rady, Alina Braulińska (PSL) mówiła, że intencją komisji, która wnioskowała, by w uchwale dopisać, że program jest jednorazowy, było to, by nie dawać mieszkańcom sygnału, że mogą się zadłużać i że im większe zadłużenie, tym większe umorzenie. Wniosek komisji został przez radę przyjęty.

Burmistrz Andrzej Pietrasik argumentował, że uchwała daje zadłużonym mieszkańcom szanse powrotu do normalnego życia, a miastu odzyskanie części pieniędzy. Mówił, iż część nie płaci czynszu, bo nie chce, część jest we „władaniu patologii” lub żenująco nisko zarabia.

- Faworyzujemy tych najbardziej zadłużonych - powiedział radny Krzysztof Tucholski (WS) dodając, że wszyscy dłużnicy powinni być potraktowani jednakowo.

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Adamska-Jasińska (Samorządni) przypomniała, iż od trzech lat mówi o windykatorze terenowym czy sprzedaży długu ZGM i że, jej zdaniem, umorzenie nie jest rozwiązaniem.

Radna Agnieszka Piekarz (Samorządni) komentowała, że zastanawia się poważnie nad tym, by czynszowych dłużników dokwaterowywać do innych dłużników, o czym wcześniej mówił radny Tucholski - taki pomysł bowiem pojawił się w Stalowej Woli. Zdaniem urzędników, byłoby to niezgodne z prawem.

Uchwała dotycząca umorzeń zaległości czynszowych została przyjęta przez radę większością głosów.

Po głosowaniu radna Marianna Żebrowska (WS) mówiła, że nie ma wielu chętnych do odrabiania długu, a jest grupa bardzo zadłużonych, która się jeszcze śmieje z tych, co odrabiają.

Ile i komu umorzą

Przyjęta przez radę miasta Płońska uchwała stanowi, że restrukturyzacja zadłużenia może nastąpić wyłącznie na rzecz dłużników, którzy na dzień 30 września mieli zadłużenie w kwocie powyżej 5 tys. zł i którzy do programu przystąpią oraz spełnią warunki.

Restrukturyzacji będzie podlegać kwota zadłużenia na dzień 30 września 2017 roku. Uchwała przewiduje trzy warianty umorzenia zadłużenia.

Wariant pierwszy dotyczy osób, mających dług od 5 do 8 tys. zł - miasto umorzy połowę długu, jeśli dłużnik połowę spłaci jednorazowo lub umorzy 40 proc. przy spłacie pozostałej części zadłużenia w ratach.

Wariant drugi dotyczy dłużników mających zadłużenie powyżej 8 tys. zł do 15 tys. zł - miasto umorzy 60 proc. długu przy jednorazowej spłacie pozostałej części i 50 proc. przy spłacie połowy w ratach.

Wariant trzeci dotyczy dłużników posiadających zadłużenie powyżej 15 tys. zł - miasto umorzy aż 70 proc. długu przy jednorazowej spłacie pozostałej części i 60 proc. przy spłacie pozostałej części w ratach.

Dłużnicy mogą liczyć na dodatkowe 5 proc. umorzenia zadłużenia - jeśli do dnia zawarcia porozumienia o przystąpieniu do programu dokonywali systematycznej spłaty zadłużenia, bądź odpracowywali zadłużenie.

Osoby, które chcą skorzystać z umorzenia muszą złożyć do 30 czerwca 2018 roku wniosek o restrukturyzację zadłużenia.

Katarzyna Olszewska