Obchody 100 rocznicy śmierci Leona Rutkowskiego

Stanął pomnik

Zdjęcie do artykułuPaździernik dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku obfitował w różne wydarzenia związane z patronem placówki. Kulminacją były piątkowe, 27 października, obchody 100. rocznicy śmierci wybitnego płońszczanina, lekarza, społecznika i antropologa Leona Rutkowskiego.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą w płońskim kościele parafialnym św. Michała Archanioła, której przewodniczył proboszcz ks. Marek Zawadzki. Okolicznościowe kazanie do zebranych wygłosił absolwent szkoły ks. Marek Dzięgielewski.

Po mszy wszyscy przemaszerowali ulicami do szkoły przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Przemarsz uświetniła Orkiestra Dęta z Sochocina oraz liczne delacje i zaproszeni goście, którzy zebrali się przy ZS2, aby uczestniczyć w odsłonięciu pomnika patrona placówki.

Jak podkreślali prowadzący uroczystości - to szczególny dzień i wszyscy mają nadzieję, że trwale zapisze się na kartach historii Płońska i powiatu.

- Jesteśmy bardzo dumni, że przy naszej szkole powstał twórczy symbol działań patriotycznych i społecznikowskich doktora Leona Rutkowskiego. Pomnik wybudowany z inicjatywy dyrekcji szkoły, popiersie Leona Rutkowskiego otrzymaliśmy od burmistrza Płońska. Fundatorem postumentu został Bank Spółdzielczy w Płońsku – dodawali prowadzący.

Uroczystego przecięcia wstęgi na popiersiu Rutkowskiego dokonali dyrektor szkoły Wiesława Junczak, wiceburmistrz Płońska Teresa Kozera oraz prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku Teresa Kudlicka. Następnie uczniowie przypomnieli postać patrona, który urodził się w 1862 r. w Turkowie pod Płockiem.

- Płockie gimnazjum, do którego uczęszczał Rutkowski, było jak wszystkie w tamtym okresie narzędziem rusyfikacji młodzieży polskiej, która, uświadamiając sobie krzywdę narodową, zaczęła grupować się w kółkach konspiracyjnych. Uczniowie, a wśród nich nasz patron, postawili sobie za zadanie oświatę ludu i jego uświadomienie narodowe - mówili prowadzący. - Po uzyskaniu dyplomu na wydziale lekarskim Leon Rutkowski osiedlił się na stałe w Płońsku, gdzie prowadził rozległą praktykę lekarską, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.

Okazją do przybliżenia życiorysu Rutkowskiego i jego działalności było przedstawienie wystawione przez uczniów, opowiadające o jego uwolnieniu z Cytadeli i kolportażu zakazanych ulotek.

Przedstawienie i uroczystości przy pomnikiem patrona zakończyła Rota w wykonaniu sochocińskiej Orkiestry, po czym wszyscy udali się do sali gimnastycznej szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Wiesława Junczak, witając uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. starostowie powiatu płońskiego Andrzej Stolpa i Anna Dumińska-Kierska, wiceburmistrz Płońska Teresa Kozera oraz wójtowie z powiatu płońskiego, przybliżyła działania szkoły przygotowujące do piątkowej uroczystości oraz opowiedziała o konkursach przeprowadzonych z tej okazji.

Goście w swoich przemówieniach nie kryli radości z odsłonięcia pomnika wielkiego płońszczanina Leona Rutkowskiego oraz dziękowali całej społeczności szkolnej za krzewienie pamięci o swoim patronie.

Obchody były też okazją do przyjęcia od przedstawicieli klas pierwszych ślubowania na sztandar szkoły oraz wręczenia nagród zwycięzcom konkursów przeprowadzonych przez szkołę związanych z postacią patrona.

W ramach obchodów 100. rocznicy śmierci Leona Rutkowskiego we wtorek, 24 października, w sali konferencyjnej płońskiego starostwa odbyła się Wszechnica Płońska poświęcona dr. Leonowi Rutkowskiemu.

W czasie Wszechnicy prelegenci wygłosili krótkie wykłady o Rutkowskim, opowiedzieli o rozwoju opieki medycznej, bankowości, pożarnictwa i szkolnictwa. Prelegenci Wszechnicy Płońskiej przypomnieli także działalność patriotyczną lekarza.

Łukasz Wielechowski

Wyniki konkursu „Dzieło Leona Rutkowskiego - źródło i inspiracja”

Nagrodę specjalną otrzymała Natalia Sosińska (ZS 2 Płońsk).

Laureaci: Łukasz Pawlak, Oliwia Wieczorek (oboje SP Czerwińsk), Anna Fronczak, Oliwia Przybylska (obie SP 4 Płońsk), Beata Macioszek (ZS Siedlin), Agata Bartołowicz, Natalia Kaliszewska, Aleksandra Piotrowska, Dominika Szpakiewicz (wszystkie ZS 2 Płońsk), Antoni Bajer, Ewa Gajewska, Zofia Lutomirska, Katarzyna Ławnicka, Dawid Salak (wszyscy G Baboszewo). Wyróżnieni: Wiktoria Grudna, Malwina Mak, Malwina Owczarzak (wszystkie ZS Siedlin), Julia Mazurkiewicz, Martyna Rucka, Paulina Szydłowska (wszystkie SP4 Płońsk), Anita Kozera, Mateusz Ryglewicz, Marta Sochocka, Angelika Szcześniak, Klaudia Wrońska, Zuzanna Zięba (wszyscy ZS 2 Płońsk).

foto: Łukasz Wielechowski

Więcej zdjęć w Galerii