Zarząd nad terenem nie dla MCSiR

Rutek nie dali!

Uchwała, na mocy której Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku sprawowałoby zarząd na terenem wokół akwenu Rutki, nie została podjęta. Burmistrz Andrzej Pietrasik zapowiedział, że do tej sprawy wróci.

Projekt zmieniający uchwałę w sprawie statutu MCSiR przewidywał dodanie do obiektów, którymi zarządza ta placówka, terenu wokół zbiornika wodnego Rutki o powierzchni ponad 5 ha. Teren miałby być oddany MCSiR w trwały zarząd po zakończeniu realizacji inwestycji, w ramach której na Rutkach, oprócz nowych nasadzeń zieleni, ma powstać boisko do piłki plażowej, siłownie, gry planszowe.

Podczas czwartkowej sesji, 26 października radni dość długo na ten temat dyskutowali. Radny Wojciech Bluszcz (WS) pytał dyrektora MCSiR, Waldemara Kunickiego, jaką ma wizję na teren wokół Rutek.

Zdaniem dyrektora Kunickiego to, co się na Rutkach pojawi, będzie uzależnione od finansowych środków, być może przyjmie się nazwa dla tego miejsca - Park Rozrywki, będzie to teren dla rodzinnej rekreacji.

Radny Krzysztof Tucholski (WS) mówił, że jest zaniepokojony tym, jak będzie wyglądała organizacja sportowych imprez, gdy MCSiR - po otrzymaniu zarządzania ośrodkiem w Goszczycach dostanie jeszcze Rutki.

Radny Wojciech Bluszcz (WS) mówił, by terenem zarządzała miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów.

Słów krytyki nie oszczędził dyrektorowi MCSiR przewodniczący rady, Henryk Zienkiewicz.

- Nie dopatruję się w tym wszystkim logiki - powiedział dodając, że MCSiR zajmuje się administrowaniem, a funkcja tej placówki powinna toczyć się dokoła sportu, jego rozwoju i sportowych imprez, więc oczekiwałby ze strony dyrektora roli kreatywnej, pozyskania ważnych rozgrywek, wizji działalności.

Dyrektor Kunicki odparł, że zorganizowanie sportowej imprezy znaczącej rangi wiąże się z kosztami, otrzymał np. pismo dotyczące organizacji bokserskiej gali, której koszt to 40 tys. zł.

- Płońskie firmy by dały - odparła wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Adamska-Jasińska (Samorządni).

Radny Bluszcz komentował, że dyrektor dostał więcej nagród niż te 40 tys. zł, na które się powołuje. Mówił, że MCK zorganizowało zajęcia fitness, bezpłatne, i czy takie zajęcia to nie MCSiR powinno zorganizować. Zdaniem radnego, takiego kiepskiego stanu sportu w Płońsku jeszcze nie było.

Uchwała w sprawie zmiany statutu MCSiR nie została podjęta, 7 radnych głosowało za, 7 przeciw a 5 wstrzymało się od głosu.

- Komu mam dać utrzymanie Rutek? - pytał po głosowaniu burmistrz, dodając, że po wykonaniu inwestycji Rutki trzeba komuś przypisać. Burmistrz mówił, że wróci do tej sprawy na kolejnej sesji, bo musi być gospodarz i animator terenu.

Katarzyna Olszewska