Obradowali radni gminy Płońsk

Uroczysty akcent

Zdjęcie do artykułuWtorkowa sesja rady gminy Płońsk, 24 października, miała uroczysty akcent. Akcenty były nawet dwa - jeden związany z Dniem Edukacji Narodowej, a drugi z przypadającym w tym roku 25-leciem płońskiej gminy.

Podczas sesji wręczono wyróżnionym nauczycielom nagrody przyznane przez dyrektorów szkół, a także nagrody wójta.

W tym roku gmina Płońsk obchodzi 25-lecie, tyle bowiem lat minęło od, można powiedzieć, rozwodu z miastem Płońsk. Z tej okazji osobom, które są i były z gminą związane, wręczane są okolicznościowe medale - część z nich wręczono podczas tegorocznych dożynek. We wtorek medale z rąk wójta Aleksandra Jarosławskiego i przewodniczącego rady, Włodzimierza Kędzika odebrały kolejne osoby, w tym sołtysi i pracownicy. Medal otrzymał również jeden z przewodniczących rady - Arkadiusz Szczeciński i były wójt Tadeusz Krawczyk - pełnił funkcję wójta od 1992 do 2002 roku.
Od tej ostatniej daty wójtem jest nieprzerwanie Aleksander Jarosławski, który był pierwszym przewodniczącym rady utworzonej przed 25 laty gminy. Pamiątkowy medal wręczono również wójtowi Jarosławskiemu.

Podczas sesji zaprezentowano film, podsumowujący inwestycyjną działalność gminy, a Tadeusz Krawczyk wspominał początki jej działalności. A te, jego zdaniem były trudne, nie było bowiem pieniędzy, a potrzeby inwestycyjne ogromne. Wspominał, że wówczas oprócz wójta był również zarząd gminy i różnie z tą współpracą bywało, bo porażka była po stronie wójta, a sukces zarządu.

- Jestem szczęśliwy, że nie pełnię już tej funkcji - mówił Tadeusz Krawczyk, dodając, że nie odnalazłby się w tym obecnym „upartyjnionym” świecie. Mówił również, iż oddał władzę we właściwe ręce.

- Żyjemy od kadencji do kadencji - mówił wójt Aleksander Jarosławski. - Gmina  to samorządowa rodzina. Jedni po drodze odchodzą, drudzy przychodzą i tak dotrwaliśmy do dnia dzisiejszego.

Uchwalili

Podczas sesji rada gminy Płońsk nadała nazwę jednej z ulic w Szerominku - ulica biegnąca od Zimowej do Środkowej będzie się nazywała Wymarzona. Taką nazwę zaproponowali mieszkańcy.

Wprowadzono również zmiany w tegorocznym budżecie - dotyczyły m.in. zmniejszenia planowanych wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej budowy stacji uzdatniania wody w Bogusławicach (50 tys. zł); zmniejszenia wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu (łącznie ok. 1.9 mln zł). Kwotę 50 tys. zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji przebudowy gminnych dróg, 15 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla płońskiej policji.

Katarzyna Olszewska

NAGRODZENI NAUCZYCIELE

Nagrody wójta

SP Siedlin: Marlena Kłysiak, Jakub Kriks, Adam Kuciński, Dariusz Urbański. SP Lisewo: Aneta Drzewaszewska, Marek Mioduszewski, Katarzyna Nerć.

Nagrody dyrektorów

SP Siedlin: Justyna Bartkowska, Ewa Grabowska; Beata Paradowska, Grażyna Piątkowska. SP Lisewo: Bożena Gizińska, Małgorzata Gmurczyk, Grzegorz Grąbczewski,  Joanna Jarosławska-Jąderko, Marzena Kunicka.


foto: Katarzyna Olszewska