Obradowali w Sochocinie

Nie tylko podatki

We wtorek, 31 października kilka ważnych spraw było tematami obrad rady gminy w Sochocinie.

Podatki prawie bez zmian

Radni gminy Sochocin uchwalili przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości oraz podatek rolny. Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie - poza jedną ze stawek podatku od nieruchomości, która ulegnie obniżeniu. Zmiana dotyczy gruntów pozostałych - stawka będzie wynosiła 28 groszy za 1 mkw. a nie jak obecnie 31 groszy.

Cena kwintala żyta, konieczna do naliczania podatku rolnego, tak jak obecnie, będzie wynosiła 45 zł.

Dróg budowanie

Podczas sesji wójt Andrzej Romatowski mówił o trwających gminnych inwestycjach.

Zakończyła się przebudowa drogi Gutarzewo - Podsmardzewo - Smardzewo, na którą gmina pozyskała dofinansowanie, drogi w Wierzbówcu, a także przebudowa ulic: Kwiatowej i Sucharskiego w Sochocinie. Ciechanowska firma, która wygrała przetarg na przebudowę drogi Ślepowrony - Niewikla (blisko pół mln zł) po zakończeniu tego zadania zmodernizuje drogę w Kępie (blisko 310 tys. zł). Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę drogi Żelechy - Milewo i drogi w Drożdżynie.

Inwestycje sportowe

Gmina rozpoczęła realizację inwestycji związanej z poprawą szkolnej infrastruktury sportowej, na którą pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 625 tys. zł - całość zadania to blisko 1.3 mln zł. Obecnie trwają już prace w sochocińskiej hali, w przyszłym roku ma powstać boisko i siłownia przy szkole w Sochocinie i wielofunkcyjne boisko w Kołozębiu, a w 2019 boisko przy szkole w Smardzewie.

Plac zabaw? Nie nad Wkrą!

Informowaliśmy już o tym, że lokalizacja placu zabaw nad Wkrą w Sochocinie nie jest możliwa, mimo że jest to inwestycja na zgłoszenie - bez pozwolenia na budowę.

Na wtorkowej sesji gościł naczelnik wydziału budowlanego w płońskim starostwie, Zbigniew Sadowski. Wyjaśniał, że lokalizację placu zabaw uniemożliwiają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez radę gminy w 2005 roku. Zapis w przypadku tego miejsca stanowi, że teren ten - nieużytek pozostanie w stanie naturalnym, poza tym znajduje się w strefie chronionego krajobrazu i jest oznaczony jako teren zalewowy.

Zakres zwiększyli

Rada gminy Sochocin wyraziła zgodę na zmianę porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zwiększy się zakres dokumentacji, jaką sfinansuje gmina.

Jak informowaliśmy, gmina sfinansowała dokumentację przebudowy skrzyżowania krajowej pięćdziesiątki z drogą powiatową w Sochocinie, gdzie planowane jest rondo. Zgodnie z decyzją rady zawarte przez gminę porozumienie z GDDKiA zostanie poszerzone o kolejne elementy: przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą 50 w Ciemniewie wraz z budową zatok autobusowych; przebudowę skrzyżowania w Bielach, skrzyżowania z ulicą Magazynową w Sochocinie; skrzyżowania w Kolonii Sochocin i Wycinkach, budowę zatok autobusowych w Wycinkach. Rada zwiększyła wydatki na ten cel o 15 tys. zł (w tegorocznym budżecie 55 tys. zł).

Wójt Andrzej Romatowski mówił, że pozwolenie na budowę ronda w Sochocinie niebawem powinno być wydane przez wojewodę - według porozumienia gmina sfinansowała dokumentację, rondo ma budować GDDKiA.

Katarzyna Olszewska