Kolejna edycja rolniczej olimpiady

Wygrana Katarzyny Kałuży

Zdjęcie do artykułu50 młodych rolników (m. in. z powiatów ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, płońskiego i pułtuskiego) sprawdziło swoją wiedzę podczas XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

W pierwszej części olimpiady uczestnicy przeszli test, na który składało się 35 pytań tematycznych. Na rozwiązanie mieli godzinę, o zwycięstwie decydowała liczba zdobytych punktów. Do dalszej części olimpiady awansowało 5 uczestników, którzy spotkali się w drugim etapie, jakim był finał.

Tym razem odpowiadali na pytania, mieli na to 2 minuty, liczba punktów zdobytych w tej części decydowała o kolejności miejsc finalistów. Pytania dotyczyły m.in. zasad dobrej praktyki rolniczej, standardów jakości w produkcji rolnej, integrowanej ochrony roślin, propagowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz rozwiązań innowacyjnych na obszarach wiejskich.

Najlepszą wiedzą wykazała się Katarzyna Kałuża z Zawad Starych, gm. Nowe Miasto, która zdobyła pierwsze miejsce oraz tysiąc złotych. Drugie miejsce zajął Radosław Chmielewski z Rozwozina, gm. Żuromin, do którego trafił czek o wartości 900 zł. Za zdobycie trzeciego miejsca Marcin Chmielewski otrzymał 800 zł. 700 zł i czwarte miejsce trafiło do Tomasza Bartolda ze Starczewa Wielkiego, gm. Dzierzążnia a 600 zł otrzymał za zdobycie piątego miejsca Przemysław Białoskórski z Kocięcina-Tworki, gm. Raciąż.

Jak poinformował dyrektor płońskiej placówki MODR Jarosław Grabowski, zdobywcy nagród muszą niestety od nagrody odprowadzić do urzędu skarbowego podatek w wysokości 10 proc.

W czasie przerwy uczestnicy olimpiady wysłuchali wykładu pt. „Wybrane działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej, jak podkreślił dyrektor Grabowski, otrzymała dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, konkurs 1/2017 - Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Zwycięzcy, oprócz nagród finansowych, otrzymali od kierownika Placówki Terenowej KRUS w Płońsku oraz sponsora drobne upominki. Olimpiadę zakończył wspólny obiad.

Łukasz Wielechowski

foto: Łukasz Wielechowski

Więcej zdjęć w Galerii