Nasi Strzelcy na największych manewrach wojskowych

Ćwiczyli jak nas obronić

Zdjęcie do artykułuCzęść Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk wyruszyła w ubiegłą niedzielę (24 września) na poligon do Orzysza, gdzie wzięła udział w największych tegorocznych ćwiczeniach Sił Zbrojnych RP - Dragon-17.

W akcji pod kryptonimem Dragon-17, która odbywała się w całej Polsce (25-29 września), uczestniczyło 17 tysięcy żołnierzy oraz 3500 jednostek sprzętu i uzbrojenia wojskowego z Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Słowacji, Włoch, Bułgarii, Rumunii oraz Gruzji i Ukrainy.

Po raz pierwszy aktywny udział w ćwiczeniach tej rangi brały pododdziały organizacji proobronnych. Wśród kilkunastu 12-osobowych drużyn z całego kraju, byli też nasi - reprezentanci Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk.

- Zakwalifikowanie nas do udziału w ćwiczeniach Dragon-17 jest pochodną uczestnictwa jednostki w programie Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „Paszport” - mówi chor. ZS Marek Sabalski. - Z jednej strony to duże wyróżnienie, z drugiej sprawdzian naszej jednostki pod względem organizacyjnym i szkoleniowym. Od początku roku bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez wojsko za pośrednictwem Biura do Spraw Proobronnych MON. Jesteśmy przygotowani - podkreśla.

Płońska jednostka w Orzyszu ćwiczyła od niedzieli do środy (27 września).

Ćwiczenia Dragon-17 to przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze obronnym, którego głównym zamierzeniem jest zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz doskonalenie ich współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej i organami administracji publicznej w ramach połączonej operacji obronnej prowadzonej na części terytorium państwa.

Małgorzata Wielechowska

foto: zbiory prywatne