Zakup PRDiM w upadłości

Śledztwo umorzone!

Zdjęcie do artykułuPłońska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wadium, które wpłaciła miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów w przetargu na sprzedaż będącego w upadłości  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych. Postanowienie prokuratury jest już prawomocne.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku od początku chciała się z tej sprawy wyłączyć, jednakże Prokuratura Okręgowa w Płocku dwukrotnie wniosek ten odrzuciła.

Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów KWP w Radomiu - wydziału do walki z korupcją, przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Płocku.

 

Postępowanie prowadzono w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przy działaniach związanych z przetargiem na zakup będącego w upadłości PRDiM. 

Miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów wpłaciła w tym przetargu wadium w wysokości 500 tys. zł, nie posiadając środków na zakup tego przedsiębiorstwa, co w efekcie skutkowało przepadkiem wadium.

Gwoli przypomnienia - na początku 2014 roku miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów wydzierżawiła majątek będącego w upadłości PRDM - miasto decyzją ówczesnej rady dokapitalizowało wówczas miejską spółkę kwotą 1,2 mln zł. Dzierżawa ta dała spółce prawo pierwokupu. Na początku 2015 roku większość rady nie zgodziła się na poręczenie obligacji, mających sfinansować zakup przez miejską spółkę majątku PRDiM.

- Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego - informuje szefowa płońskiej prokuratury, Ewa Ambroziak, dodając, że prowadzący śledztwo prokurator uznał, że nie doszło do przekroczenia uprawnień, ponieważ w połowie 2014 roku rada miasta zaakceptowała projekt zakupu będącego w upadłości przedsiębiorstwa, a potem z tej zgody się wycofała...

Postanowienie o umorzeniu jest już prawomocne.

Katarzyna Olszewska

foto: archiwum